سایر گروه های علمی

تیم داروسازیران در شبکه ی علمی محیطی حرفه ای برای انواع گروه های علمی فراهم خواهد نمود...

انجمن های علمی دانشجویی

گروهی حرفه ای مختص انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ها با امکانات حرفه ای...

مجلات داروسازی

گروهی حرفه ای جهت هماهنگی مجلات و دانشجویان و ازائه امکانات حرفه ای به مجلات...

دانشکده های داروسازی

گروه های دانشکده های داروسازی، معرفی دانشکده ها، تصاویر، تالار گفتگو ، اشتراک فایل ها و...

با عضویت در شبکه داروسازیران در تمامی مجموعه داروسازیران عضو باشید...

تنها با عضویت در شبکه در تمامی وب سایت های مجموعه داروسازیران، از جمله مجله فارمدیکال، فارماتیوب و … عضو باشید…

شبکه علمی داروسازی چیست؟

شبکه علمی داروسازیران به عنوان نخستین شبکه علمی و آموزشی و البته اجتماعی داروسازی کشور می باد که با هدف افزایش ارتباط بین دانشکده ها و گروه های علمی شامل انجمن های علمی دانشجویی و نشریات دانشجویی ایجاد گشته است. در این شبکه گروه های مختلفی را مشاهده خواهید کرد از جمله:

  • گروه دانشکده های داروسازی
  • گروه انجمن های علمی دانشجویی
  • گروه مجلات و نشریات
  • سایر گروه های علمی…

مشاهده گروه ها

سایت شبکه به عنوان یک پل و مسیر برای اتصال به سایر سایت های مجموعه داروسازیران خواهد بود. شما می توانید با ثبت نام در شبکه داروسازیران در تمامی سایت های مجموعه داروسازیران عضو شوید. به عبارت دیگر با ثبت نام در شبکه علمی شما در تمامی سایت ها فقط با یک ثبت نام عضو خواهید بود.

عضویت در داروسازیران

گروه تیم خود را در شبکه علمی داشته باشید...

اگر شما هم تیم علمی، صنفی و آموزشی دارید و یا جزئی از انجمن های علمی و یا نشریات علمی هستید میتوانید گروه ویژه و اختصاصی خود را داشته باشید. هر گروه در شبکه علمی دارای امکانات بسیار ویژه ای خواهد بود از جمله:

  • تالارگفتگوی اختصاصی، مدیریت تیم در گروه
  • مدیریت فایلهای تیم و گالری تصاویر
  • بخش ویژه ی فرم ها و ….

درخواست تشکیل گروه